Lepsze godziny

Większość układów zbiorowych, które zostały podpisane zimą 2019/20 r., zawiera klauzulę dotyczącą prawa do wprowadzania zmian w organizacji godzin pracy oraz skrócenia tygodnia pracy do 36 godzin. Nie dotyczy to jednak wszystkich związków zawodowych, ponieważ różne grupy, np. nauczyciele, mają inny obowiązek pracy niż tradycyjny 40-godzinny tydzień pracy.

Głównym celem zmian jest wsparcie reformy działalności operacyjnej instytucji rządowych, poprawa kultury w miejscu pracy i wykorzystanie godzin bez obniżania wydajności i jakości usług, zapewnienie lepszej elastyczności dla obu stron, a tym samym poprawy jakości życia i równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Zmiany w organizacji pracy oraz skrócenie godzin pracy wymagają przygotowania i planowania ze strony personelu i kierowników. Od połowy XX wieku tydzień pracy wynosił 40 godzin i jest oczywiste, że wiele się zmieniło od tego czasu. Dlatego dla wszystkich korzystne będzie rozważenie, w jaki sposób można zmienić koncepcję dnia pracy, a postęp technologiczny i nowa wiedza powinny ułatwić personelowi i kierownikom lepsze wykorzystanie godzin pracy.

Lepsze godziny

Porze dziennej

Głównym celem zmian jest wsparcie reformy działalności operacyjnej instytucji rządowych, poprawa kultury w miejscu pracy i wykorzystanie godzin bez obniżania wydajności i jakości usług, zapewnienie lepszej elastyczności dla obu stron, a tym samym poprawy jakości życia i równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Czytaj więcej

Lepsze godziny

Praca zmianową

Celem zmian w systemie jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie im lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym, aby praca zmianową była bardziej atrakcyjną opcją. Zmiany te mają również na celu zwiększenie stabilności zatrudnienia w instytucjach państwowych i miejskich oraz w zakładach pracy na terenie miasta Reykjavík, zmniejszenie liczby nadgodzin oraz poprawę bezpieczeństwa i usług dla ludności. 

Czytaj więcej